THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Allure Hotel
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
10 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng số 24 phòng và 1 penthouse (tầng 9-10)
Địa điểm:
Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP