THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng lửng
Địa điểm:
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP