THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
9 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng số 60 phòng
Địa điểm:
Thành phố Lào Cai, Việt Nam

TOP