THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
60 phòng với 9 tầng nổi và 1 tầng hầm
Địa điểm:
Thủy Hoa, Lào Cai, Việt Nam

TOP