THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Quân chủng PKKQ
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Khách sạn 128 phòng, chuẩn 4 sao
Địa điểm:
169 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

TOP