THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu tư Đại Phú Gia
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
9 tầng nổi với 150 phòng
Địa điểm:
Tp Nha Trang, Khánh Hòa

TOP