THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Bella Spa
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
6 tầng nổi, 1 tầng hầm
Địa điểm:
Lương Văn Can, TP. Đà Nẵng

TOP