THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
120 m2
Địa điểm:
Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

TOP