THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Công ty Âm nhạc Sài Gòn
Chủ trì thiết kế:
Trung Kiên
Quy mô:
200 m2
Địa điểm:
Tòa nhà Golden West, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Tesst du an

TOP