THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
MYWAY FOOD & SERVICE
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
134 chỗ
Địa điểm:
Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

TOP