THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Minh Phương Hair Salon
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
150 m2 trên tầng 3
Địa điểm:
Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP