THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Urban Oasis Spa
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
7 tầng nổi
Địa điểm:
Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP