THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Anh Dũng
Chủ trì thiết kế:
Trung Kiên
Quy mô:
3 tầng
Địa điểm:
Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP