THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
150 m2
Địa điểm:
Hải Châu, Đà Nẵng

Dự án được thiết kế với sự hợp tác của Finenco Architecture

TOP