THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
VNGROUP
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Địa điểm:
Tổ hợp COCOBAY, Đà Nẵng

TOP