THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden Hạ Long
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Sảnh lễ tân và sảnh thang tầng 1
Địa điểm:
Hạ Long, Quảng Ninh

TOP