THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Tàu Paloma
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
20 phòng kèm nhà hàng, bar và spa
Địa điểm:
Tàu du lịch Paloma, Hạ Long

TOP