THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Trung tâm tiếng Anh Odyssey
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
133m2, 5 phòng học tiêu chuẩn
Địa điểm:
Sảnh B - Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

TOP