THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
320 m2 x 2 tầng
Địa điểm:
Thành phố Lào Cai, Việt Nam

TOP