THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Myway
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Tầng 1 trong và ngoài nhà (khu vực sảnh sau)
Địa điểm:
Khách sạn Myway, Cầu Giấy, Hà Nội

TOP