THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
3 tầng nổi với 42 phòng
Địa điểm:
Hội An, Quảng Nam

TOP