THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
4 tầng nổi, 2 tầng hầm với 90 phòng
Địa điểm:
Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP