THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Khu shophouse của Dự án có tổng diện tích 19 ha.
Địa điểm:
Dự án Hoàng Đồng, Lạng Sơn

TOP