THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Công ty Đầu tư Phát triển Du lịch Hiền Lương
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
47 ha đất đồi núi và 13 ha mặt nước
Địa điểm:
Khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TOP