THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
7 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum với tổng diện tích 950m2
Địa điểm:
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

TOP