THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
ADCC Invest
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
18 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng diện tích 42.000 m2 sàn
Địa điểm:
Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

TOP