THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Spa trong khách sạn 4 sao 80 phòng
Địa điểm:
Vientiane, Laos

TOP