THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Bella Spa
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
6 tầng nổi và không gian trên mái
Địa điểm:
Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP