THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Cô Hà
Chủ trì thiết kế:
Trung Kiên
Quy mô:
2 tầng với tổng diện tích 90m2
Địa điểm:
Đông Anh, Hà Nội

Khi không gian kiến trúc được cảm nhận bằng cả năm giác quan của con người thì công trình đó như đã sống cùng với con người, làm bạn với con người.

TOP