THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Bác Nguyễn
Chủ trì thiết kế:
Hoàng Anh
Quy mô:
4 tầng 1 tum với tổng diện tích ~300m2
Địa điểm:
Đống Đa, Hà Nội

TOP