THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Mr Kumar
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Nhà hàng 3 tầng nổi, 1 tầng hầm 100 chỗ
Địa điểm:
Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

TOP