THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
270 m2
Địa điểm:
Đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

TOP