THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Mở rộng sang bên cạnh + nâng lên thành 9 tầng
Địa điểm:
Đống Đa, Hà Nội

TOP