THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
anh Ngọc
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
3 tầng với tổng diện tích 200m2
Địa điểm:
Thành phố Tuyên Quang

TOP