THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Goldsand Hill Villa
Chủ trì thiết kế:
Việt Phương
Quy mô:
Tổng diện TB tích sàn 300m2 (3 tầng nổi)
Địa điểm:
Dự án Goldsand Hill Villa tại Mũi Né, Phan Thiết

TOP