THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
VNGroup
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
4 tầng với tổng diện tích 400 m2 mỗi căn
Địa điểm:
Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

TOP