THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
84m2, 1 tầng bán hầm, 8 tầng nổi
Địa điểm:
Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TOP