THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden Hạ Long
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Toàn bộ tầng 3 của shophouse mẫu với tổng diện tích 180m2
Địa điểm:
Times Garden Hạ Long

TOP