THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Mầm non Thái Hà
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
9 phòng học với sức chứa tổng cộng ~300 cháu
Địa điểm:
Đống Đa, Hà Nội

TOP