THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
7 tầng nổi và 1 tầng hầm
Địa điểm:
Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các tầng 1-4 để cho thuê, các tầng 5-6 để ở

TOP