THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
VNGroup
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
180 m2
Địa điểm:
Tòa nhà Diamond Flower Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

TOP