THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Anh Tân
Chủ trì thiết kế:
Việt Phương
Quy mô:
2 tầng, 4 phòng ngủ với tổng diện tích 180 m2
Địa điểm:
Thuận Thành, Bắc Ninh

TOP