Archive

Chung cư 186 Trường Chinh

Tòa nhà chung cư 186 Trường Chinh

Tòa nhà được thiết kế với những tiêu chuẩn cao, văn minh như tất cả các bếp đều tiếp cận logia; có giải pháp lắp đặt các giàn nóng điều hòa và khu vực phơi quần áo sao ít ảnh hưởng nhất đến kiến trúc tòa nhà....

Continue Reading