Khách sạn Myway Duy Tân

Các khách sạn chuẩn mực đều có chu kỳ khai thác, sửa chữa nhất định. Đó vừa là yêu cầu của thị trường, của khách hàng vừa là yêu cầu của quy trình quản lý. Đây là một dự án sửa chữa, nâng cấp khách sạn như vậy của FTF

Đây là một khách sạn quy mô nhỏ nên thiết kế sửa chữa đã tập trung vào việc tối ưu công năng, tối ưu không gian và cập nhật phong cách nột thất theo xu hướng thịnh hành.

Date

November 15, 2018

Tags

nội thất hiện đại, nội thất khách sạn, thiết kế khách sạn

Chủ đầu tư

Khách sạn Myway Duy Tân

Chủ trì thiết kế

Trường Giang

Loại dự án

Nội thất khách sạn

Quy mô

khách sạn 100 phòng

Địa điểm

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

%d bloggers like this: