Đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư chuyên nghiệp

Các chủ đầu tư chuyên nghiệp luôn có yêu cầu rất cao đối với tư vấn thiết kế. Để đáp ứng tốt các yêu cầu đó, FTF đã xây dựng các quy trình chuẩn cho thiết kế nhằm thực hiện tốt việc quản lý chất lượng và tiến độ thiết kế... 

Quy trình thiết kế là nền tảng của việc tổ chức thiết kế trong các giai đoạn của dự án. Quy trình thiết kế của FTF cho phép các kiến trúc sư và kỹ sư làm việc cùng nhau với cơ sở dữ liệu thống nhất, cho phép các chủ trì lên kế hoạch khung, kế hoạch chi tiết và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch. Các chủ trì của các dự án bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu cũng có thể cập nhật được những kết quả cuối cùng của các nhóm thiết kế cũng như có thể trực tiếp giải quyết các vấn đề do cấp dưới trình lên. 

Việc kiểm soát chất lượng thiết kế là một phần không thể tách rời của quy trình thiết kế. Với quy trình thiết kế hiện đại và thống nhất, FTF thực hiện kiểm soát chất lượng thiết kế một cách nghiêm ngặt và kịp thời. Bằng các công cụ chuyên nghiệp của mình các chủ trì có thể nhanh chóng nhìn ra các lỗi thiết kế mà không cần phải in các bản vẽ ra. Các ý kiến của chủ trì cũng sẽ ngay lập tức được chuyển đến một cách trực tiếp cho các kiến trúc sư, kỹ sư thực hiện để họ có biện pháp xử lý kịp thời.

Song song với kiểm soát chất lượng thiết kế là việc kiểm soát tiến độ thiết kế. Mất kiểm soát một trong 2 mặt trên đều là điều không mong muốn của chủ đầu tư. Trong quy trình thiết kế của FTF việc kiểm soát tiến độ thiết kế đã được chuẩn hóa và được cung cấp thêm các công cụ hiện đại. Do luôn nắm được chính xác việc thực hiện từng bản vẽ của dự án, chủ trì luôn có thể đối chiếu tiến độ thực tế với tiến độ đề ra trong kế hoạch, và từ đó có thể tăng cường nhân sự thiết kế khi cần.Việc tăng cường nhân sự thiết kế hoặc điều động nhân sự thiết kế giữa các dự án ở FTF có thể được thực hiện hết sức đơn giản do cơ sở dữ liệu có thể được chuyển giao gần như tức thời. 

Bên cạnh quy trình thiết kế chuyên nghiệp, FTF luôn chú trọng xây dựng và củng cố các nguyên tắc làm việc, kỷ luật lao động. Nhờ đó các kiến trúc sư và kỹ sư, mặc dù luôn được tạo điều kiện để sáng tạo, lại làm việc rất có hệ thống và quy củ. 

Trong quá trình làm việc với chủ đầu tư, trong nhiều trường hợp, FTF có thể giúp chủ đầu tư thực hiện các phân tích chuyên môn nhằm làm cơ sở để so sánh và lựa chọn các phương án. Ở một khía cạnh nào đó công trình kiến trúc là một tập hợp các phải pháp và việc làm thế nào để lựa chọn được các giải pháp hợp lý nhất luôn là một bài toán nhận được nhiều sự quan tâm của chủ đầu tư và thu hút được những niềm đam mê của FTF.

 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445