Giám sát thi công

Dành cho các công trình vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng không phải từ nguồn vốn ngân sách, song song với việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, FTF có thể cung cấp dịch vụ giám sát kỹ thuật trong giai đoạn thi công. Bằng cách đó chúng tôi có thể giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai việc thi công xây dựng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  1. .

Chi phí giám sát thi công

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí giám sát thi công đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí giám sát thi công.  Bên cạnh đó tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể và quy mô, tính chất của công trình chi phí giám sát có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm bởi các hệ số tương ứng.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445