Thi công trọn gói

Dành cho các công trình vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng không phải từ nguồn vốn ngân sách, song song với việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, FTF cùng với các đối tác xây lắp của mình có thể cung cấp dịch vụ thi công trọn gói. Bằng cách đó chúng tôi có thể giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai việc thi công xây dựng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chi phí thi công trọn gói

Khi được đề nghị cung cấp dịch vụ thi công trọn gói FTF sẽ lập dự toán xây dựng công trình hoặc áp các đơn giá của mình vào dự toán đã được lập. Tùy thuộc vào các thỏa thuận với chủ đầu tư về việc cung cấp vật tư, thiết bị và về các đơn giá thi công mà chi phí thi công sẽ được tính toán cụ thể. 

Quản lý dự án và phạm vi công việc

Dành cho các công trình vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng không phải từ nguồn vốn ngân sách, song song với việc tư vấn thiết kế FTF có thể cung cấp dịch vụ quản lý thi công mới mục đích giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai việc thi công xây dựng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Trên cơ sở Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình đã đươc phê duyệt, thay mặt Bên A thực hiện các công việc Quản lý dự án cụ thể như sau:

Chi phí quản lý dự án

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí quản lý dự án đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí quản lý dự án.  Bên cạnh đó tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể và quy mô, tính chất của công trình chi phí quản lý dự án có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm bởi các hệ số tương ứng.

Giám sát thi công

Dành cho các công trình vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng không phải từ nguồn vốn ngân sách, song song với việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, FTF có thể cung cấp dịch vụ giám sát kỹ thuật trong giai đoạn thi công. Bằng cách đó chúng tôi có thể giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai việc thi công xây dựng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  1. .

Chi phí giám sát thi công

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí giám sát thi công đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí giám sát thi công.  Bên cạnh đó tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể và quy mô, tính chất của công trình chi phí giám sát có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm bởi các hệ số tương ứng.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445