Cải tạo nhà ở gia đình và căn hộ

Trong quá trình sử dụng, do những lý do khác nhau nhà ở có thể không còn đáp ứng được những nhu cầu chính của gia đình. Nhằm nâng cao chất lượng các không gian ở, thay đổi cách bố trí, mở rộng diện tích sử dụng hay nhằm khắc phục sự xuống cấp theo thời gian của nhà ở mà các gia đình có thể có nhu cầu cải tạo lại nhà ở của mình. Hiệu quả của việc cải tạo này phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng khảo sát và thiết kế.

Hồ sơ thiết kế cải tạo nhà ở gia đình và căn hộ

Hồ sơ thiết kế cải tạo có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế.
  1. Giai đoạn khảo sát, đánh giá hiện trạng 
  2. Thiết kế phương án cải tạo (concept design) 
  3. Thiết kế bản vẽ thi công (executive document).

Chi phí thiết kế cải tạo nhà ở gia đình và căn hộ

Chi phí thiết kế cải tạo cho nhà ở gia đình được tính toán dựa trên tổng diện tích sàn xây dựng của các phần cần cải tạo tính theo đường bao ngoài. Đơn giá bình quân trên m2 phụ thuộc vào tính chất, quy mô của công trình và các yêu cầu riêng của chủ đầu tư.Trong trường hợp dịch vụ tư vấn thiết kế cải tạo nhà ở chúng tôi có thể áp dụng các hệ số cải tạo sửa chữa cùng với những khoản triết khấu nhất định tùy theo điều kiện cụ thể.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445