Tư vấn thiết kế dự án trọn gói

Trong việc lập và triển khai một dự án đầu tư xây dựng, dựa trên nhiệm vụ thiết kế hay những yêu cầu tương đương của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đưa ra và bảo vệ các phương án thiết kế, lập nên các hồ sơ thiết kế phục vụ các giai đoạn của dự án từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi công trình được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng...

Các hồ sơ thiết kế của dự án đầu tư xây dựng

Hồ sơ thiết kế của cả dự án đầu tư xây dựng có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế. Tùy vào cấp của công trình và yêu cầu của chủ đầu tư mà dự án có thể được thiết kế qua 3, 2 hay 1 giai đoạn, chưa bao gồm giai đoạn thiết kế phương án sơ bộ hay thiết kế ý tưởng (concept design)

Chi phí tư vấn thiết kế dự án trọn gói

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế. Trong trường hợp dịch vụ tư vấn thiết kế trọn gói cho dự án đầu tư xây dựng chúng tôi có áp dụng những khoản triết khấu nhất định.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445