Dịch vụ thiết kế theo các giai đoạn của dự án

Trong một số trường hợp, nhất là đối với các dự án lớn hay những công trình cần sự tham gia của các đơn vị tư vấn nước ngoài, công trình có ứng dụng công nghệ hoặc hệ thống thiết bị mới mà các đơn vị trong nước chưa có kinh nghiêm, việc chia giai đoạn thiết kế ra để   chọn các nhà thầu phù hợp là phương án hiệu quả cho các chủ đầu tư

Các hồ sơ thiết kế giai đoạn

Hồ sơ thiết kế của cả dự án đầu tư xây dựng có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế.
  1. Giai đoạn thiết kế sơ bộ (concept design) là giai đoạn thiết kế ý tưởng
  2. Thiết kế cơ sở (basic design) là giai đoạn đầu của quá trình triển khai ý tưởng
  3. Thiết kế kỹ thuật (technical document)
  4. Thiết kế bản vẽ thi công (executive document).

Chi phí thiết kế theo giai đoạn

Khi tham gia một hoặc một số giai đoạn thiết kế nhất định FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế cho giai đoạn lập dự án, bao gồm cả thiết kế cơ sở, giai đoạn thiết kế kỹ thuật và giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Đối với các giai đoạn, phần việc không được quy định trong Quyết định 957 chúng tôi đã xây dựng khung tính giá như sau:

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445